نویسنده = ���������� �������������� ����������������
بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2016.58100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-24

10.22059/jalit.2014.52021

جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا


مضامین شعر الشکوى الذاتیة فی القرن الأول الـهجری

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 171-192

10.22059/jalit.2014.52029

غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریـمی


عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر


نقد کهن‌الگویی رمان «حین ترکنا الجسر»

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 231-248

10.22059/jalit.2012.29691

جواد اصغری؛ مهران نجفی حاجیور