کلیدواژه‌ها = فلسطین
تعداد مقالات: 5
1. کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-159

10.22059/jalit.2018.217255.611559

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل


2. محتوا پذیری مکان کنعان و دلالت های متعدد آن در اشعار عزالدین المناصرة

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 291-312

10.22059/jalit.2015.54211

صغرا فلاحتی؛ محمدصالح شریف عسکری؛ محمد یعقوبی


3. السخریّة فی شعر إبراهیم طوقان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-108

10.22059/jalit.2014.52025

سیّد مرتضی حسینی؛ ساجد زارع


4. فلسطیـن در شعـر معاصـر الجزایـر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-184

فاطمه قادری


5. ملامح الشعر الفلسطینی المعاصر بعد الاحتلال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-136

عزت ملا ابراهیمی