تعداد مقالات: 320
201. تشخیص و تصویرآفرینی آن در دعاهای امام سجاد علیه السلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 177-196

10.22059/jalit.2015.56689

محمد حسن فوادیان؛ موسی عربی


203. بررسی تطبیقی اغراض مدح در شعر انوری و متنبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 181-201

10.22059/jalit.2020.207841.611471

امیرعباس عزیزی‌فر؛ مجید محمدی


204. تحلیل انتقادی دیدگاه‌ها دربارة چیستی مفهوم «مجاز» و اقسام آن

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 187-222

10.22059/jalit.2012.30325

عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی


205. شیوة روایتِ «گفته های داستانی» در رمان «الإقلاع عکس الزمن» إملی نصرالله

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-230

10.22059/jalit.2013.35139

ناهید نصیحت؛ فرامرز میرزایی


206. نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 199-216

محمود فضیلت


207. مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 201-224

مصطفی ‌موسوی؛ حمیده‌ نوح ‌پیشه‌؛ لیلا سید قاسم‌


208. الشعر الجاهلی بین الشک والیقین

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 251-274

10.22059/jalit.2012.30314

عبدالله حسینی


209. مؤلّفه های پسانوگرایی در داستان "یوم قتل الزعیم" اثر نجیب محفوظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.275786.612030

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


214. تحلیل ادبی و بلاغی قصیده‌‌ هائیّۀ منسوب به امام رضا(ع)؛ رهیافتی به آرمانشهر رضوی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-185

10.22059/jalit.2019.216320.611551

امید جهان بخت لیلی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی


216. دراسة نقدیة للاستعارة المکنیة عند البالکی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-189

10.22059/jalit.2017.125317.611273

هادی رضوان


217. گذری بر نقاب‌های أدونیس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-200

10.22059/jalit.2016.58104

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی


218. مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 185-206

فرهاد رجبی


219. بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی در «حمار من الشرق» اثر محمود السعدنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-207

10.22059/jalit.2019.251441.611855

میترا علیشاهی؛ مصطفی مهدوی ارا؛ حسین میرزایی نیا


221. نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-216

10.22059/jalit.2014.50323

یحیی معروف؛ مسلم خزلی


222. القرآنیون وأهم شبهاتهم (دراسة نقدیة)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 193-216

10.22059/jalit.2014.52030

علی أحمد ناصح؛ وفاء نصرالله


223. بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 197-224

10.22059/jalit.2015.56695

امیر محمود کاشفی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریمی


224. مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-222

10.22059/jalit.2015.54206

مرتضی قائمی؛ فرامرز میرزایی؛ مجید صمدی


225. نگاه نوستالژیک خاقانی و بحتری به ایوان مداین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 203-230

10.22059/jalit.2012.29690

حمید رضا مشایخی؛ اصغر خوشه چرخ