مقاله پژوهشی
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.303107.612214

چکیده
  به باور صورت­گرایان تکرارهای کلامی و نحوه حضور آنها در ساختمان شعر، فرم هنری و زیبایی­ شناسیک متون شعری را به وجود می­ آورد که در برجسته ­سازی کلام تأثیر به سزایی دارد. در متون ادبی انتخاب واژگان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت
تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت

زهرا فرید؛ رقیه رستم پور

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.329664.612440

چکیده
  نقد ساختارگرا یکی از شاخه ­های نقد متون ادبی به شمار می­رود که در آن به کشف ساختارها و رابطه میان اجزاء و قوانین پرداخته می­ شود. یکی از پایه­ گذاران این مکتب «رولان بارت» (Roland Barthes) (1915-1980) اهل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پدیدار شناسی سوبژکتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عالم؛ بررسی موردی رمان خاتم
پدیدار شناسی سوبژکتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عالم؛ بررسی موردی رمان خاتم

شرافت کریمی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.324577.612393

چکیده
  مقالۀ حاضر در حوزۀ رویکرد نظری فمینیست‌های تجددگرا و با ارجاع به برخی مبانی نظری دوبوار و باتلر و اصولی از پدیدارشناسی، به بررسی پدیدار­شناختی سوبژکتیویته هویت جنسیتی و نحوۀ شکل­ گیری و بازنمود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی
چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی

موسی خضری آذر؛ عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.319888.612392

چکیده
  در عصر معاصر، تلاش‌های فراوانی جهت بروزرسانی دانش بلاغت صورت گرفته است. از همین‌رو، دو اصطلاح «بلاغت جدید» و «نوسازی بلاغت» از جمله اصطلاحات فراگیر در میان پزوهشگران معاصر عرب قرار گرفته‌اند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس
تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس

پرویز احمدزاده هوج؛ بهمن آقازاده؛ وحید خیری

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.321797.612376

چکیده
  نشانه‌شناسی به تحلیل ارتباط نشانه‌ها و دلالت‌ها و نحوۀ شکل‌گیری آنها می‌پردازد و نشانه‌شناسی ادبی در پی کشف ناشناخته‌های جهان درون متن از طریق واکاوی نشانه‌های زبانی و فهم ارتباطات معنایی میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز
نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز

فاطمه روان شاد؛ فرشته افضلی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.321897.612377

چکیده
  اصطلاح نوشتار زنانه بیان می ­دارد که نوشته ­های زنان دارای گفتمانی ویژه خود، نسبت به مردان است. زبان­ شناسان، تفاوت سبک نوشتار زنان و مردان را تأیید کرده و برای هریک مؤلفه ­هایی ارائه داده‌اند. منتقدان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیالکتیک مکان و خود و اثر آن در ساختار رمان «الشتات» رأفت حمدونه
دیالکتیک مکان و خود و اثر آن در ساختار رمان «الشتات» رأفت حمدونه

عیسی زارع درنیانی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.322468.612381

چکیده
  عنصر مکان به عنوان مهم ­ترین عنصر رمان، دارای اشکال گوناگونی است. این عنصر، در بعضی رمان‌ها از جمله رمان اسیران فلسطینی، دیالکتیک با خود دارد و اثر آن بر ساختارهای روایی دیگر نمایان است. از جمله این ...  بیشتر