مقاله پژوهشی
بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف
بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50255

چکیده
  «الشاب الظریف» از شاعران غزل ­سرای عصر انحطاط, یکّه ­تاز عرصة وامگیری دینی در چارچوپ غزل مادّی به شمار می­رود، که غزل­های او بافتی تأثیر پذیرفته از قرآن، متون دینی و تصوّف پدرش    «عفیف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح
واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50256

چکیده
  عبدالعزیز مقالح شاعر معاصر یمنی از جمله شاعرانی است که در بیان تجارب و مفاهیم شعری خویش از اسطورة ملل مختلف، بهرة فراوان گرفته است. در این میان بهره­گیری شاعر از اسطوره­های یونانی، جلوه­ای بارز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صلاحی
کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صلاحی

فرهاد رجبی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50257

چکیده
  پس از کم­رنگ شدن حضور سنتی وزن و قافیه در شعر و ورود مسائل و دغدغه­های جدید به این عرصه، ضرورت استفاده از ظرفیت­ها و ابزارهای مختلف برای بیان مفاهیم، بیش از گذشته احساس گردید.شاعران کوشیدند با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر
آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50258

چکیده
  آشنایی­زدایی خروج از مألوف و آشناست، خروجی که در پی آن برای خواننده یا شنوندة سخن، شگفتی حاصل شود، یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از صورت زبان، سخنی زیبا و تأثیرگذار خلق کند، شگرد شاعر و ادیب در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی
بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی

هادی رضوان؛ نسرین مولودی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50259

چکیده
  به کار گیری اسطوره در شعر شاعران عرب سابقة طولانی دارد، اما شاعران معاصر با اثر پذیری از ادبیات غرب، اسطوره‌ها را به شیوه‌ای متفاوت و در قالب‌هایی نو به کار گرفتند و از آن در تعبیر از مقاصد و اغراض گوناگون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن
تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن

ولی الله شجاع پوریان

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50260

چکیده
  قصه، در عرصة فرهنگ و انتقال مفاهیم انسانی قدمتی کهن دارد و سازگارترین فرم کلامی با ذهن بشر است. از همین روی دامنة مخاطبانش وسیع­تر و قدرت نفوذش بیشتر است. گرچه زبان اصلی قرآن، زبان دین و هدایت معنوی است، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذار محمود تیمور از سنّت به تجدّد
گذار محمود تیمور از سنّت به تجدّد

حبیب‌الله عبّاسی؛ شهره معرفت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50288

چکیده
  عصر نهضت، روزگار تجدید زندگی عرب بود. تحوّل و دگردیسی در ساختار زندگی سیاسی- اجتماعی عرب، پس از عصر نهضت، دگرگونی در عرصة ادبیّات را نیز در پی داشت. با دگرگونی‌های ادبی، داستان در معنای امروز آن به عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی
سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی

محمدحسن فؤادیان؛ مرتضی قدیمی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50321

چکیده
  دیک الجن حمصی یکی از معدود شاعران عصر عباسی است که به جای مدح این و آن، شعرش را تنها در راه بیان احساسات و عقاید خویش قرار داده است. یکی از مهم­ترین باورهای این شاعر علوی، اعتقاد به حق مسلّم امام علی (ع) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال
اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال

حسن گودرزی لمراسکی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50322

چکیده
  انسان به ‌عنوان اشرف مخلوقات، مورد توجّه فیلسوفان پیشا سقراطی بود؛ ولی با ظهور سقراط این توجّه، کمرنگ‌ شد چون که وی به نسبی بودن‌ برتری‌های انسان اشاره نمود. بعد از گذشت‌ قرن‌های متمادی، فیلسوفان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی
نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی

یحیی معروف؛ مسلم خزلی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 193-216

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50323

چکیده
  نقد روانشناسی یکی از حوزه‌‌های جدید نقد ادبی به شمار می‌رود که ناقد در آن بر اساس اصول علم روانشناسی به نقد و تحلیل اثر ادبی می‌پردازد. پژوهش حاضر به نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی تحت عنوان نبرد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سبک داستانی محمود تیمور بر پایة نقد رمان « شمس و لیل» (برگرفته از پایان‌نامة ترجمه و نقد رمان « شمس و لیل» )
بررسی سبک داستانی محمود تیمور بر پایة نقد رمان « شمس و لیل» (برگرفته از پایان‌نامة ترجمه و نقد رمان « شمس و لیل» )

مهدی ناصری؛ اصغر جلالوند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 217-238

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50324

چکیده
  محمود تیمور(1894- 1973م) یکی از داستان­نویسان بزرگ معاصرِ عرب است که با آفرینش نوشته­هایی پُربار، کمک شایانی به ادب تازی نموده است. این نویسنده را «پدر داستان­نویسی معاصر عرب» گفته­اند. یکی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمّام حسّان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان
همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمّام حسّان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان

شهریار نیازی؛ نعیم رحمانی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 239-262

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50325

چکیده
  قرینه­های مختلفی در فهم معنای یک جمله، نقش دارند. نحویان نیز به این امر واقف بوده و در تحلیل­های خود از قرینه­های متفاوتی استفاده کرده­اند. پس از آشنایی نحویان با منطق ارسطویی و ورود مسائل فلسفی ...  بیشتر