مقاله پژوهشی
بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی (با تکیه بر کتاب نسخه خطی شرح المفصّل)
بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی (با تکیه بر کتاب نسخه خطی شرح المفصّل)

دانا طالب پور؛ محمدحسن فوادیان

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.280338.612061

چکیده
  کتاب المفصّل زمخشری به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاص سبکی آن تاکنون توسط عالمان بسیاری شرح داده شده است. یکی از شروح مشهور این اثر، نسخه خطی شرح عزالدین عبدالعزیز کاشی، شاعر، مؤلف و کاتب ایرانی اواخر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تراگونگی محتوای رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی در تطبیق با فرانکنشتاین مری شلی
تراگونگی محتوای رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی در تطبیق با فرانکنشتاین مری شلی

صدیقه حسینی؛ مهین حاجی زاده؛ حمید ولی زاده

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.268460.611985

چکیده
  بیش‌متنیت بر هر گونه رابطة برگرفتگی یا اقتباس دلالت دارد؛ بنابراین این اصطلاح در ادبیات بیانگر نوعی از روابط میان متون می‌باشد.رمان فرانکشتاین فی بغداد (2013) احمد سعداوی تحت تأثیر رمان فرانکنشتاین (۱۸۱۸) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق
نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.281647.612074

چکیده
  گونۀ ادبی رمان در روزگار ما، با تصاحبِ جایگاهِ اسطوره، کارکردهای آن را بر عهده گرفته است. از همین روی، رمان می‌تواند مانند اسطوره دارای لایه‌های معنایی نهفته‌ای باشد که گاه هدفِ اصلی نویسنده نیز انتقال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی (مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس)
مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی (مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس)

الهام مریمی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.264123.611961

چکیده
  میرال الطحاوی نویسنده مهاجر مصری در رمان‌هایش، با برگزیدن قهرمانان زن و شخصیت‌های متعدد زنان که همگی در یک وضعیت مشابه به سر می‌برند، به قصه پر رنج زنان سرزمینش که در سیطره سنت‌های گذشته گرفتار آمده‌اند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چیستی معنا و زیبایی در اندیشه و شعر ادونیس از منظر مبانی هرمنوتیک فلسفی
چیستی معنا و زیبایی در اندیشه و شعر ادونیس از منظر مبانی هرمنوتیک فلسفی

مرتضی امیری نژاد؛ فرشید ترکاشوند

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.292664.612145

چکیده
  چیستی معنا و زیبایی از مقوله های چالش برانگیز پس از پیدایش شعر نو عربی است که بخش قابل توجهی از پژوهش های ادبی را به خود اختصاص داده است. در گسترة شعر و نقد معاصر عربی، ادونیس یکی از نام آورترین شخصیت های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کنگاشی در شکوفایی فنّ پیامبرستایی در دورۀ ممالیک
کنگاشی در شکوفایی فنّ پیامبرستایی در دورۀ ممالیک

مهدی شاهرخ؛ مصطفی کمالجو

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.207854.611472

چکیده
  مدح یکی از مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعری در ادبیات عربی است. فنّ پیامبرستایی که در ادب عربی به مدایح نبویة مشهور است، به خاطر مضامین والای اخلاقی ادبی که در مدح پیامبر مکرم اسلام (ص) دارد، از جایگاه والایی ...  بیشتر