مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه‌شناسی انتقادی قصیدة «العشاء الأخیر» با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون
تحلیل نشانه‌شناسی انتقادی قصیدة «العشاء الأخیر» با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون

علی باقر طاهری نیا؛ عزت ملا ابراهیمی؛ حسین الیاسی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.242075.611788

چکیده
  نشانه‌شناسی شاخه گسترده و فراگیر و متشکل از مکاتب واگرا و هم‌گرا است که به تحلیل نشانه‌های تولید معنا می‌پردازد. از مهم‌ترین شاخه‌های نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی انتقادی است که بر پایه زبانشناسی نقش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون لیوون
تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون لیوون

زینب قاسمی اصل؛ شهریار نیازی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.231455.611696

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد با تکیه بر اصول جامعه‌شناختی–معناییِ گفتمان، محتوای رسانه‌ای عربی را مورد تحلیل قرار دهد. اهمیت این کار در تبیین و آشکارسازی تکنیک‌هایی است که خبرنگاران با استفاده از آنها جنگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریة زمان ژرار ژنت
تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریة زمان ژرار ژنت

سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.266412.611974

چکیده
  ژرار ژنت، نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی، جامع‌ترین بررسی را در باب مبحث زمان خصوصا ناهمخوانی میان زمان روایت و زمان داستان ارائه داده است. پژوهش حاضر سعی دارد داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف
تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف

عبدالحسین ذکایی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.257787.611906

چکیده
  تحلیل گفتمان به عنوان رویکردی نوین و میان‌رشته‌ای، کوشیده است به متن با دیدی فرای کلمه، جمله و متن بنگرد و بافت را نیز در شناخت فرایند معناسازی و معناشناسی تبیین نماید؛ با این هدف که ساختارهای قدرت، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش پسااستعماری سه‌گانۀ الجزائر (الدار الکبیره، الحریق و النّول) اثر محمد دیب
خوانش پسااستعماری سه‌گانۀ الجزائر (الدار الکبیره، الحریق و النّول) اثر محمد دیب

کمال باغجری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.277064.612039

چکیده
  سه‌گانۀ الجزائر (شامل سه رمان الدار الکبیرة، الحریق و النول) اثر محمد دیب، نویسندۀ مشهور الجزایری، یکی از شاخص‌ترین آثار ادبیات معاصر الجزایر است که تصویری عینی و متکثر از وضعیت این کشور در سال‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اجتماعی-شناختی گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک
تحلیل اجتماعی-شناختی گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف‌آبادی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.275833.612031

چکیده
  گفتمان متون ادبی از منظرهای مختلفی قابل بررسی است و سطوح گوناگون آن در ابعاد کلان و خُرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تحلیل گفتمان امکان دستیابی به برداشتی عمیق از متن را فراهم می‌آورد. این شاخه از تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیّه» ابن عرندس با قرآن کریم
بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیّه» ابن عرندس با قرآن کریم

علی شیخ‌الرئیس؛ محمّدابراهیم خلیفه‌شوشتری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.245409.611812

چکیده
  تناص یا بینامتنی یکی از اصطلاحات مطرح در حوزه پژوهش‌ها و مطالعات زبان و ادبیات است. طبق این نظریه، هیچ متنی مستقل نیست و هر متن، ترکیبی است از متون گوناگون که آگاهانه یا ناخودآگاه از سرچشمه‌های ادبی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی معناشناسی در‌زمانی واژه «یقین» در قرآن کریم
واکاوی معناشناسی در‌زمانی واژه «یقین» در قرآن کریم

هاله بادینده؛ حامد صدقی؛ سیدابراهیم دیباجی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.222854.611612

چکیده
  معناشناسی درزمانی به بررسی تغییر و تحولات واژگان در طی زمان می‌پردازد. یافتن تغییر و تحولات واژگان قرآنی در دوران پیشاقرآنی و پساقرآنی، قرآن­پژوهان را در بازخوانی معنای اساسی و نسبی یاری می‌کند. یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی اغراض مدح در شعر انوری و متنبی
بررسی تطبیقی اغراض مدح در شعر انوری و متنبی

امیرعباس عزیزی‌فر؛ مجید محمدی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.207841.611471

چکیده
  در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه­ای انجام گرفته است، در پی آنیم تا موارد تشابه یا تفاوت دو شاعر شهیر مدیحه­گو در ادب فارسی و عربی یعنی انوری و متنبی را در زمینۀ مدح و اغراض ...  بیشتر