کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عربی
تعداد مقالات: 7
1. هایکو و نمونه های آن در شعر معاصر عربی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

حسین ابویسانی


2. تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-184

ناصر زارع


4. بررسی حماسه‌های اسلامی در شعر معاصر عربی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 261-280

قاسم مختاری؛ مژگان نصیری


5. نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 265-290

علی نجفی ایوکی؛ الهام بوجاریان


6. درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-134

علی نجفی ایوکی


7. مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده