دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-342 

مقاله پژوهشی

معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

صفحه 1-26

10.22059/jalit.2015.54190

حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور


سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

صفحه 133-156

10.22059/jalit.2015.54203

حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی