کلیدواژه‌ها = شعر
بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 185-204

10.22059/jalit.2016.60182

محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی


نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 241-262

10.22059/jalit.2016.60184

عباس عرب؛ امید ایزانلو


دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 263-282

10.22059/jalit.2016.60171

امیر مرتضی؛ حامد صدقی


نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 325-346

10.22059/jalit.2015.56709

عبدالوحید نویدی؛ مجتبی عمرانی پور


سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2015.54203

حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی


مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع)

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 19-36

10.22059/jalit.2013.35584

رضا افخمی عقدا؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ وصال میمندی


نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی


بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 307-332

نعمت¬اله به¬رقم