کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 13
1. نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-314

10.22059/jalit.2019.253415.611871

ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلو


2. خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-107

10.22059/jalit.2018.223504.611615

فرهاد رجبی؛ فاطمه پرچگانی


3. واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-38

10.22059/jalit.2016.60174

علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر


4. بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-204

10.22059/jalit.2016.60182

محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی


5. نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 241-262

10.22059/jalit.2016.60184

عباس عرب؛ امید ایزانلو


6. دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 263-282

10.22059/jalit.2016.60171

امیر مرتضی؛ حامد صدقی


8. نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-346

10.22059/jalit.2015.56709

عبدالوحید نویدی؛ مجتبی عمرانی پور


9. سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2015.54203

حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی


10. مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-36

10.22059/jalit.2013.35584

رضا افخمی عقدا؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ وصال میمندی


11. نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی


12. بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


13. سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 307-332

نعمت¬اله به¬رقم