تعداد مقالات: 320
26. عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-29

ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی


28. مطالعة تطبیقی نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریة بافت موقعیّت فرث

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-35

10.22059/jalit.2018.125181.611271

سید محمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی؛ نصراله شاملی


29. مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-36

10.22059/jalit.2013.35584

رضا افخمی عقدا؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ وصال میمندی


30. واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-38

10.22059/jalit.2016.60174

علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر


31. تبیین مؤلفه‫های شادمانی و مثبت‫گرایی در اشعار عروة بن الورد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-37

10.22059/jalit.2017.62545

عباس اقبالی؛ عبدالحسین ذکایی


33. بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


35. بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیرة اهل بیت (ع)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-54

مرتضی قائمی؛ زهرا طهماسبی


36. واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-46

10.22059/jalit.2014.50256

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


38. هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-42

10.22059/jalit.2016.58080

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی


39. بررسی تطبیقی ابلیسانه‌های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-43

10.22059/jalit.2019.261395.611936

ثریا رحیمی؛ کبری روشنفکر


41. أثـر أبی‌العلاء المعرّی فی الشعر العربی المعاصر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-46

شهریار نیازی؛ حسین گلی


42. الإمام علی علیه السلام أولُ مَنْ وَضَعَ النَحْوَ العربی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-50

10.22059/jalit.2014.52022

عزت الله مولایی نیا؛ محمد عابدین بایگان


43. سوررئالیسم در شعر اُنسی الحاج، مجموعه «لن»

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-48

10.22059/jalit.2015.54192

عدنان طهماسبی؛ ادریس امینی


44. بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-50

غلامعباس رضایی هفتادُر؛ جواد گرجامی


45. جمله و تقسیمات آن از دیدگاه ابن هشام و مخزومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-46

10.22059/jalit.2012.29682

ابوالفضل رضایی


49. مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده