دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تحلیل «گفتمان داعش» در رمان «وشم الطائر» بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و موف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.346172.612567

نرگس انصاری؛ لیلا صادقی نقدعلی


اشتغال النموذج العاملی فی روایة السندباد الأعمى للکاتبة بثینة العیسى على ضوء آراء جولیان غریماس البنیویة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.339070.612514

خلیل حمداوی؛ محمد جواد پورعابد؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی


واکاوی سازوکارهای دفاعی درداستان «عیناک قدری» اثر غاده السمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.347614.612579

حسین ناظری؛ زهرا حقایقی؛ سیده زهرا مکی


پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.347764.612583

علی اکبر نورسیده؛ سید رضا میراحمدی؛ رقیه پوربایرام الوارس


تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.346964.612572

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد


بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jalit.2023.347980.612584

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی


تحلیل الخطاب النقدی لقصیدة «الرحیل إلی مدن العشق للبیاتی» علی ضوء نظریة فان لیوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.350767.612607

رجاء ابوعلی؛ شهرزاد امیرسلیمانی


تحلیل نشانه‌شناختی قصیده الحزن صلاح عبد‌الصبور بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.352697.612622

زینت عرفت پور


خوانش اکوفمنیستی اشعار سوزان علیوان وگلرخسار صفی‌آوا با تکیه بر نظریه ژانت هنشال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.353574.612633

جعفر طهماسبی؛ مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ حمید ولی زاده


روان‌شناسی گفتمانی خشونت زبانی در رمان زینه اثر نوال سعداوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.353880.612635

روح الله صیادی نژاد؛ معصومه بخشعلی زاده؛ محسن سیفی


اللغةوعاطفة الحب فی سورة یوسف -علیه السلام-

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.350482.612616

سیده عفاف محمدی؛ جلال مرامی


کاربست فرانقش اندیشگانی در رساله الغفران بر اساس الکوی مایکل هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.352133.612617

فؤاد عبدالله زاده؛ محمد یعقوبی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ عبدالحمید احمدی


دموکراسی روایی در مجموعه داستانی «المکافاة» اثر «ابن‌الدایة»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jalit.2023.352369.612618

شهرام دلشاد؛ سیده اکرم رخشنده نیا