مقاله پژوهشی
کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)
کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60168

چکیده
  در این جستار، سعی شده عنصر تکرار در شعر نو با تکیه بر اشعار بدر شاکر سیّاب بررسی شود. شیوة پژوهش، توصیفی- تحلیلی و شیوة جمع آوری داده‌ها، کتابخانه­ای است. تکرار، محور اساسی موسیقی درونی شعر و یکی از عوامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار
واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60174

چکیده
  ناکامی­ها و تضادهای زندگی، موجب آشفتگی انسان می­گردد و ساختار شخصیتی «من» (ego) را مختل می­کند. در چنین شرایطی، سیستم‌های دفاع روانی فعال می­شود تا با از بین بردن اضطراب و تشویشی که «من» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهج البلاغه
بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهج البلاغه

نعمت الله به رقم؛ معصومه شبستری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60175

چکیده
  متناقض نما به عنوان یک ترفند ادبی ناشناخته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما به جهت هنجارگریزی، دو بعدی بودن، برجستگیِ معنا و ایجاز در کلام، مایة شگفتی، و در نتیجه لذت هنری می­شود. یکی از جنبه­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن
بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60176

چکیده
  فعل ناقص «کان» و مشتقات آن با ساخت­های مختلف، هزار و چهار صد و پنجاه بار در قرآن ذکر شده؛ از این­ رو بایسته است تا مترجمان قرآن با عنایت به سیاق این فعل و ویژگی­های آن، ترجمه­ای که نزدیک به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری
پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری

جواد خانلری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60178

چکیده
  تاریخ زندگی بشر گواه است که سودای نیل به سعادت فردی و اجتماعی و جامعه­ای دور از کاستی، همواره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. آرمان ­شهرگرایی تا سال­های متمادی و حتی در عصر کنونی، دغدغه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)
ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60179

چکیده
  یکی از جنبه‌های اعجاز بیانی قرآن کریم، ارتباط صوت و موسیقی آیات کریمه با معنای آنهاست؛ امری که موجب تأثیر‌گذاری صوت قرآن بر کسانی شده که حتی معنای عمیق آیات را در نمی‌یابند. چینش حروف از لحاظ قرب و بعد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دلالة المکان فی مقامات الحریری
دلالة المکان فی مقامات الحریری

محمد رضا خضری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60350

چکیده
  تـهدف هذه الدراسة إلى استعراض ومناقشة أنـماط الأماکن فی مقامات الـحریری، وبیان أهمیتها وعلاقتها بالإنسان، من حیث حیاته الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأدبیة، ونظرته إلى الـمکان، التی ینبغی أن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ
دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60181

چکیده
  إنّ للفخر وسائل کثیرة؛ فقد یفتخر الـمرء بأجداده وآبائه وبشجاعته ومکانته بین قومه، وقد یفتخر بکرمه وعفته أو بـمجموعة من الفضائل والـخصال، وقد یفتخر بشعره وبلاغته، وهذه الـمعانی کلّها قد تردّدت فی شعر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب
تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

ناصر زارع

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60173

چکیده
  دو نماد هابیل و قابیل از عناصر مهمِ شعر بدر شاکر سیابند که نشان آن دو را به وضوح می­توان در شعرهای مختلف وی دید. با توجه به این که ساختار هر شعر، حاصل همکاری اجزای تشکیل دهندة همان شعر است، قابیل و هابیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین
بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 185-204

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60182

چکیده
  ادبیات مقاومت به عنوان یکی از انواع جدید ادبی، در بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی، رایج است. برخی شاعرانِ این عرصه، سهم بسزایی در روند تصویر آفرینی­های زیبا و خیال انگیزی­های پویا داشته­اند که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین
نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 205-220

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60183

چکیده
  خاورشناسان در پژوهش‌های خود در اصالت قرآن از زوایای گوناگون، تردید کرده‌اند. در این میان، کتاب «قرائت آرامی- سریانی قرآن» اثر لوگزنبرگ نیز با ادعای نگارش نسخه‌های اولیه قرآن به خط سریانی، تلاش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و لایه های صوری زبان عربی
بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و لایه های صوری زبان عربی

روح الله صیادی نژاد

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 221-240

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60172

چکیده
  زبان محصول تعاملات فرهنگی است و فرهنگ­های مختلف با تولید زبان­های متفاوت، جهان را به اشکال مختلف درک می­نمایند. زبان و فرهنگ چنان درهم تنیده­اند که مطالعـۀ زبان، جدا از اجتماع و در انزوا، کاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی
نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی

عباس عرب؛ امید ایزانلو

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60184

چکیده
  نقد جامعه ­شناختی در اوایل قرن بیستم توسط جورج لوکاچ بنیان گذاشته شد و پس از او لوسین گلدمن و میخائیل باختین آن را گسترش دادند. در نقد جامعه ­شناختی، محتوا در صورت تأثیر می­گذارد و شرایط جامعه، شکل­ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

امیر مرتضی؛ حامد صدقی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 263-282

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60171

چکیده
  شعر معاصر، همواره کوشیده است تا با بهره­گیری از تکنیک­های جدید ادبی، رسالت خویش را در راستای انعکاس واقعیات اجتماعی و سیاسی و آگاه سازی مردم و تشویق آنها به تغییر در جهت پیشرفت، محقق سازد. در این میان، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 283-304

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60185

چکیده
  نزار قبانی، شاعر معاصر سوریه (1923- 1998م) در عرصۀ شعر و شاعری به «شاعرِ زن» مشهور است و بیشتر از همین نظرگاه مورد نقد قرار گرفته است. پذیرش این مسأله به ‌این معنا نیست که وی نسبت به تحولات و جریان‌های ...  بیشتر