مقاله پژوهشی
بررسی عناصر تشکیل‌دهندة داستان عیناک قدری غادة السمّان (بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت)
بررسی عناصر تشکیل‌دهندة داستان عیناک قدری غادة السمّان (بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت)

علی سلیمی؛ سمیره خسروی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.130964.611318

چکیده
  تحلیل گفتمان روایی با یک رویکرد کل‌گرایانه یکی از شاخه‌های تحلیل گفتمان است. این مقاله سعی دارد محتوای داستان عیناک قدری غادة السمان را در قالب یک پژوهش ساختار محور و با تأکید بر مهمترین مباحث گفتمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی سازمایۀ گفت‌وگو در داستان‌های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة الأجمل با تأکید بر آموزه‌های دینی
بررسی تطبیقی سازمایۀ گفت‌وگو در داستان‌های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة الأجمل با تأکید بر آموزه‌های دینی

سید مهدی مسبوق؛ ابوذر گلزار خجسته

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 19-35

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.127043.611288

چکیده
  گفت وگو از سازمایه­های مهم و بنیادین ادبیات داستانی است که همسو و هم ­جهت با ساختار روایی داستان عمل می‌کند و شخصیت‌ها، درون‌مایه، کشمکش‌ها و به­طور کلی طرح اثر را قوام می‌بخشد. نویسندگانِ داستان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس
بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.211434.611503

چکیده
  مجموعة شعری تحوّلات العاشق، اثر ادونیس شاعر نام­آشنا و معاصر عرب است. در این مقاله با تکیه بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل، به تبیین مؤلفه­ها­ی سبکی تحوّلات العاشق در لایه­های مختلف ادبی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانه اشعار محمد قیسی)
بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانه اشعار محمد قیسی)

عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.223559.611616

چکیده
  بینامتنیت تکنیکی است که در شعر معاصر عرب کاربرد فراوانی پیدا کرده است. با توجه به تعریف‌هایی که سردمداران این نظریه از جمله بارت و کریستیوا و بسیاری از ناقدان عرب از آن داده‌اند باید گفت که آنها این نظریه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجلی فرهنگ و ادب جاهلی در شعر عبدالوهّاب البیاتی
تجلی فرهنگ و ادب جاهلی در شعر عبدالوهّاب البیاتی

محمود حیدری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.200361.611419

چکیده
  طرح مجدد متون ادبی قدیم و اشاره به فرهنگ و تاریخ گذشته در شعر معاصر و به کارگیری امروزین آن یکی از شگردهای شاعران معاصر عرب است. عبدالوهاب البیاتی یکی از شاعرانی است که از فرهنگ و ادب دورة جاهلی عرب در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری
خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری

فرهاد رجبی؛ فاطمه پرچگانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.223504.611615

چکیده
  شعر سال­های اخیر زبان عربی به شدت تحت تأثیر جریان­های مسلط بر حوزه­های فکری و فرهنگی است؛ شاعران با توسعه بخشیدن به آگاهی­های خود، با حفظ چارچوب­های هنری،شعرشان را در مسیر اندیشه حرکت می­دهند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیالکتیک سنت و مدرنیته در رمان‌های جزیرة سرگردانی و ذاکرة ‌الجسد
دیالکتیک سنت و مدرنیته در رمان‌های جزیرة سرگردانی و ذاکرة ‌الجسد

اسحق رحمانی؛ شیوا متحد

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 109-125

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.137369.611371

چکیده
  مدرنیته گرایش فکری و رفتاری به پدیده‌های نو و کنار گذاشتن سنت‌های قدیمی‌ست. نوگرایی از ابتدای پیدایش در جوامع انسانی واکنش‌های متعددی را به همراه داشت چراکه بر شکل زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذاشت، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل جامعه‌شناختی «داغ ننگ» در داستان کوتاه من وراء الحجاب و الساقطة (رویکرد نمایشی اروینگ گافمن)
تحلیل جامعه‌شناختی «داغ ننگ» در داستان کوتاه من وراء الحجاب و الساقطة (رویکرد نمایشی اروینگ گافمن)

تورج زینی وند؛ سمیه صولتی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.130849.611313

چکیده
  در این نوشتار بر پایة روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از نقد جامعه‌شناسی نمایشی به بررسی داستان­های کوتاه الساقطة و من وراءالحجاب نوشتۀ ذنون ایوب (از نوگرایان ادبیات داستانی معاصر عراق) بر اساس نظریات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)
کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 145-159

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.217255.611559

چکیده
  ناجی العلی از جملة هنرمندانی است که با درک جایگاه متون چندرسانه‌ای، ادبیات و فرهنگ عربی را در آثار خویش به شکل‌های مختلف انعکاس داده است. مطالعة کیفیت کاربرد بینامتنیت به­عنوان یک استراتژی متنی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)
شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

نرگس انصاری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.208860.611481

چکیده
  الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه
کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 179-197

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.232697.611713

چکیده
  نمادگرایی معاصر عربی، پس از پیدایش مکتب سمبولیسم در فرانسه هویدا شد. شاعران و نویسندگان عرب زبان ضمن استقبال از این مکتب و بکار بستن نمادهای مختلف در آثار ادبی، این تعبیر های غیر مستقیم را برای بیان اندیشه­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی مؤلّفه‌های وحدت اسلامی در اشعار احمد محرم
واکاوی مؤلّفه‌های وحدت اسلامی در اشعار احمد محرم

مالک عبدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 199-216

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.125767.611279

چکیده
  وحدت اسلامی از موضوعاتی است که از همان بدو ظهور اسلام مورد توجه پیامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و ایشان همواره تلاش داشته­اند تا از طریق نهادینه­سازی اصول اسلامی مسلمانان را از تفرقه بازداشته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جلوه‌های پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی
جلوه‌های پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

حجت الله فسنقری؛ بهروز سالمی مغانلو

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 217-235

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.225179.611625

چکیده
  در این پژوهش ابتدا به ادبیات مقاومت، فراخوانی تاریخ و میراث کهن، زندگی شرقاوی و آثار او و معرفی نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً پرداخته شده سپس شاخص­های ادبیات مقاومت چون سازش­ناپذیری، مبارزه با ...  بیشتر