دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-332 
2. هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل

صفحه 23-42

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی


4. اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

صفحه 61-80

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی


5. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

صفحه 81-100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


10. گذری بر نقاب‌های أدونیس

صفحه 179-200

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی


شماره‌های پیشین نشریه