دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-378 
10. بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی

صفحه 197-224

امیر محمود کاشفی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریمی


11. شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

صفحه 225-248

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده


12. تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات

صفحه 229-274

سید محمدرضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ سیامک ظفری زاده


14. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

صفحه 301-324

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی