تعداد مقالات: 320
76. رفض الحرب و العنف و إدانة نظام البعث عند الروائیة العراقیة هدیة حسین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

10.22059/jalit.2017.62558

نهاد بازگیر؛ شهریار نیازی


78. نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی


79. بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-76

10.22059/jalit.2016.60176

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی


80. خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-86

10.22059/jalit.2015.56644

کمال باغجری؛ شهریار نیازی


81. اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22059/jalit.2016.58082

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی


82. تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-82

حجت رسولی


83. نقد و بررسی «حدائق السحر فی دقائق الشعر»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-94

10.22059/jalit.2012.30320

مریم دلاور


84. تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-83

10.22059/jalit.2019.257787.611906

عبدالحسین ذکایی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی


85. زیبایی‌شناسی کنایه‌ها در زبان عربی و فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-92

10.22059/jalit.2012.29684

محمدرضا عزیزی


87. التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-84

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی


88. آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-88

10.22059/jalit.2014.50258

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی


90. صورة الفخر الأدبی عند ابن ‌نباتة الـمصری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-88

10.22059/jalit.2014.52024

حسن سرباز؛ سُعدى أسعدی؛ حسام الدین خاکپور


93. زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده


96. خودشیفتگی (نارسیسیسم) در شعر احمد الصافی النجفی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-92

10.22059/jalit.2017.122118.611253

کمال باغجری؛ مهدی ترکشوند


99. بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب در اشعار حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-92

10.22059/jalit.2017.62559

طاهره حیدری؛ ابوالحسن امین مقدسی