تعداد مقالات: 320
102. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2016.58100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


103. ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-98

احسان اسماعیلی طاهری


104. تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-114

نجمه رجائی؛ علی¬اصغر حبیبی


107. تأثیر پذیری جواهری از گرایش‌های شعری غالب در دورة عباسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-110

10.22059/jalit.2015.56667

ابوالفضل رضایی؛ علی عدالتی نسب


109. بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-112

10.22059/jalit.2014.50259

هادی رضوان؛ نسرین مولودی


110. السخریّة فی شعر إبراهیم طوقان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-108

10.22059/jalit.2014.52025

سیّد مرتضی حسینی؛ ساجد زارع


111. نقد و بررسی نحو سنتی و نحو جدید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-108

10.22059/jalit.2015.54201

مهدی خرمی


113. سَلم خاسر و نوآوری در شعر عربی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-104

10.22059/jalit.2012.29685

باقر قربانی زرّین


114. پایداری و ناپذیرایی در شعر محمود درویش و موسوی گرمارودی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-116

10.22059/jalit.2012.30321

امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی


116. مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-134

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ ابوبکر محمودی


117. تحلیل روان‌شناسانه‌ی رمان النهایات عبدالرحمن منیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.257558.611904

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی؛ یدالله زرگر


118. مطالعه‌ی مولفه‌های معنایی واژه‌ی قرآنی «حمیم» بر مبنای روابط همنشینی و جانشینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2018.204671.611449

مرتضی قائمی؛ صلاح الدین عبدی؛ ابراهیم احمدی


119. خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-107

10.22059/jalit.2018.223504.611615

فرهاد رجبی؛ فاطمه پرچگانی


120. عصیان و هنجارگریزی درشعر فروغ فرخزاد و غادة السمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-112

10.22059/jalit.2017.62560

فریده داودی مقدم؛ طاهره اختری


124. ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-116

10.22059/jalit.2016.60179

انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد


125. تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-118

محمد دزفولی؛ علی صیادانی؛ رسول بازیار