تعداد مقالات: 375

1. دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی


2. آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

جهانگیر امیری؛ شهریار همتی


3. البناء الفنّی فی‌خماسیّة «مدن الملح» الروائیة لعبدالرحمن منیف

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

معصومه شبستری؛ احمدرضا صاعدی


4. بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-22

روح¬اله صیادی¬نژاد؛ الهام کوچیان


5. تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-28

10.22059/jalit.2012.29681

علی گنجیان خناری؛ سمیه سادات طباطبائی


6. قفزات جدیدة لمفهوم البحر فی الشعر العربی المعاصر

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-36

10.22059/jalit.2012.30306

امیر مقدم متقی


7. بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

10.22059/jalit.2012.30317

آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد


8. حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2013.35131

ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار گیتی


9. تنهایی روشنفکر در رمان های غادة السمان و غزاله علیزاده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

10.22059/jalit.2013.35583

یدالله احمدی ملایری؛ سمیه آقاجانی


10. بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-21

10.22059/jalit.2014.50255

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری


11. التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-24

10.22059/jalit.2014.52021

جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا


12. معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22059/jalit.2015.54190

حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور


13. عنصر «شخصیت» در مقامات بدیع الزمان همدانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2015.56601

رضا افخمی عقدا؛ محمدصادق ضرونی


14. تأثیر اشعار احیاگرانه شابی بر شاعران و انقلاب‌های اخیر جهان عرب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2016.58079

محمد علی آذرشب؛ علی ضیغمی


15. کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jalit.2016.60168

حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


16. هایکو و نمونه های آن در شعر معاصر عربی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

10.22059/jalit.2017.62544

حسین ابویسانی


20. شناسنامه علمی شماره

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


22. شناسنامه علمی شماره

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397


23. شناسنامه علمی شماره

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397


24. شناسنامه علمی شماره

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396


25. شناسنامه علمی شماره

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396