دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل(مطالعۀ موردی قصیدۀ مقابلةخاصة مع ابن نوح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.262952.611949

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ کلثوم صدیقی


2. تحلیل روان‌شناسانه‌ی رمان النهایات عبدالرحمن منیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.257558.611904

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی؛ یدالله زرگر


3. تحلیل نقش تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانة یعقوب شارونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.279670.612055

مژگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


4. مؤلّفه های پسانوگرایی در داستان "یوم قتل الزعیم" اثر نجیب محفوظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.275786.612030

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


5. أنماط سردیّة الزمن فی شعر محمّد عفیفی مطر؛ قصیدة "خطوات مقتلعة" نموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.254687.611878

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی


6. کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در سروده‌های سهراب سپهری و خلیل‌حاوی (بر اساس نظریة معناشناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.242402.611791

شهریار باقرآبادی؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


7. نقش ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر؛ با تأکید بر آیه 35 سوره واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.234020.611727

علی نجفی نژاد؛ اباذر کافی موسوی


8. بازتاب باورهای عامیانه در شعر متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.233517.611721

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی


9. نگاهی دوباره به کتاب "تاج" جاحظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.229287.611675

وحید سبزیان پور؛ وجیهه سروش


10. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


11. المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سیرجی ایزنشتاین (روایة إعجام نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22059/jalit.2020.286842.612123

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


12. آلیات الربط السینمائی فی دیوان "وَشْمُ عَقَارِب" لورود الموسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.294166.612153

زینب دریانورد؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


13. الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة "عذاب الحلاج" لعبدالوهاب البیاتی أنموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.282934.612090

علی باقر طاهری نیا؛ مریم علی یاری؛ مریم فولادی


14. همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطوره یونانی اولیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.277019.612038

علی نجفی ایوکی؛ بهرعلی رضایی


15. مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.263664.611956

مهدی شاهرخ؛ حمیده فقیه عبداللهی


16. بررسی زبان شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2018.220431.611587

مهدی پورآذر


17. دراسة فی الأسلوب الأدبی للشاعرالقروی ( «الوطنیات» نموذجاً )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.129172.611302

جواد گرجامی؛ عادل آزاددل؛ معصومه شبستری


18. بررسی تطبیقی اسطوره‌ی «زردشت» در شعر شاعران فارس و عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.141126.611404

محمدحسن امرائی


19. نشانه شناسی لایه ای مکان در نمایشنامه "خارج السرب"محمد الماغوط با نگاهی به نظریة "فرزان سجودی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jalit.2020.289866.612135

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


20. الأفعال الکلامیة فی روایة «رأیت رام الله» لمرید البرغوثی (الأفعال التوجیهیة الاستفهامیة أنموذجا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.306262.612233

رقیه رستم پور؛ زهرا آقاجانی


21. ملامح الضغط علی النساء فی روایة "غرامیّات شارع الأعشی" لبدریَّة البِشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.302984.612215

فرهاد رجبی؛ شهرام دلشاد


22. نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی