دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل نقش تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانة یعقوب شارونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.279670.612055

مژگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


2. نقش ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر؛ با تأکید بر آیه 35 سوره واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.234020.611727

علی نجفی نژاد؛ اباذر کافی موسوی


3. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


4. آلیات الربط السینمائی فی دیوان "وَشْمُ عَقَارِب" لورود الموسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.294166.612153

زینب دریانورد؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


5. الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة "عذاب الحلاج" لعبدالوهاب البیاتی أنموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.282934.612090

علی باقر طاهری نیا؛ مریم علی یاری؛ مریم فولادی


6. بررسی زبان شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2018.220431.611587

محمدنبی احمدی؛ مهدی پورآذر


7. نشانه شناسی لایه ای مکان در نمایشنامه "خارج السرب"محمد الماغوط با نگاهی به نظریة "فرزان سجودی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jalit.2020.289866.612135

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


8. نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


9. کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

10.22059/jalit.2020.301462.612200

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی


10. المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22059/jalit.2020.211947.611507

مصطفی شیروی خوزانی؛ مهدی ناصری؛ توفیق باوی


11. خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.306886.612240

کمال باغجری؛ یدالله ملایری؛ نسرین رنجبران


12. الصورة الفنیة قدیما وحدیثا بین عبد القاهر الجرجانی و"جابر عصفور"، الاستعارة نموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2019.276891.612037

عبدالحسین فقهی؛ محمد رضا غفاری


13. بررسی علم در نهج‌البلاغه از منظر‌ تقابل و هم معنائی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.229097.611670

معصومه رضائی منش؛ مرضیه آباد؛ عباس طالب زاده


14. خزانة الخیال گنجینه‏ای از جمال ادبی عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.294029.612151

محمد مهدی رضائی؛ محمدحسن فوادیان


16. بررسی و تحلیل سبکی واژگان شعر(بررسی موردی دیوان "سماء فی خوذة" از عدنان الصائغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.300506.612190

وحید میرزائی؛ نرگس انصاری؛ علیرضا شیخی


17. بوطیقای روایت در چکامة «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.307925.612254

داود نجاتی؛ سید فضل الله میر قادری


18. نشانه‌شناسی الفاظ دلالت‌کننده بر مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.308779.612263

ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری


19. نقد و بررسی نسخه خطی «زبدة الإعراب» تألیف عبدالله بن محمد عالم ناشناخته قرن دوازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22059/jalit.2021.311326.612289

فائزه صفائیه؛ عبدالحسین فقهی؛ مسعود فکری


20. الفضاء السردی فی شعر معد الجبوری:قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22059/jalit.2021.312356.612295

حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل؛ حبیب کشاورز


21. مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال (دراسة فی قصیدة "ارحل وعارک فی یدیک" لفاروق جویدة)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.317383.612342

جمال طالبی قره قشلاقی؛ مریم قواسمیة


22. رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین مناصرة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313996.612314

محمد یعقوبی؛ رسول زارع


23. خوانش پسا استعماری رمان قطعة من أوروبّا اثر رضوی عاشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313669.612320

میلاد درویشی؛ سید عدنان اشکوری؛ عبداله حسینی


24. فرایند "فرا روایت" در رمان "عین الفرس"، از میلودی شغموم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313467.612307

شهرام دلشاد؛ جعفر طهماسبی


25. واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان بررسی موردی رمان "الخطایا الشائعة"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.303388.612230

فاطمه اکبری زاده؛ رقیه رستم پور


26. احساس رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.296336.612172

خداداد بحری


27. مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.300871.612195

حسین طرفی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد


29. قصیدة «لامیة الترک» لهمام التبریزی دراسة تحلیلیة أسلوبیة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.221132.611620

زهرا ایلداری


30. بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


31. دراسة ظاهرة "البولیفونیة" فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.319852.612366

مصطفی پارسایی پور؛ عبدالعلی آل بویه؛ راضیه صدری خانلو


32. سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان «شیکاگو» اثر علاء الأسوانی بر اساس نظریه فرهنگ‌پذیری جان بری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.317476.612344

نسرین کاظم زاده؛ مصطفی مهدوی آراء؛ مالک عبدی


33. نشانه‌شناسی عنوان در شعر محمّد حلمی الریشه مطالعة موردی: (لاتعطنی تفاحة أخری، رسالة إلی کلیم الله، أبابیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.320023.612368

مجید محمدی؛ ناهید پیشگام


34. بازنمایی خشونت در رمان «علی مائدة داعش» با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.319022.612358

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد


35. خوانش جامعه‌شناختی رمان «شرفة العار» با تکیه بر «سرمایه و منش» کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.319016.612357

محمدنبی احمدی؛ ادریس محمدی


36. جلوه‌های تمایز در رمان «اللَّص وَ الکِلاب» بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.317112.612340

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند؛ سکینه حیدرپور مرند


37. پیوستار نمادپردازی آوایی در شعر نزار قبانی ( با رویکردی به نظریه هینتون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.315419.612322

شهلا شکیبایی فر؛ روح الله صیادی نژاد


38. تعامل تصویرسازه های پویا و ایستا در پویایی تصاویر امروالقیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.313541.612309

علی اکبر فراتی؛ زهره نورائی نیا


39. قصیده «نهج البرده» احمد شوقی در آیینه‌ی آرای نقدی، بلاغی محمود بستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.309395.612271

ابوالفضل رضایی؛ فاطمه رئیس میرزایی