دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. خوانش پسااستعماری ثلاثیة الجزائر (الدار الکبیرة، الحریق و النّول) اثر محمد دیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

کمال باغجری


2. بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل(مطالعۀ موردی قصیدۀ مقابلةخاصة مع ابن نوح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ کلثوم صدیقی


3. تحلیل گفتمان نامة دهم نهج‫ البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ عبدالحسین ذکایی


4. تحلیل روان‌شناسانه‌ی رمان النهایات عبدالرحمن منیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی؛ یدالله زرگر


5. تحلیل نقش تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانة یعقوب شارونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

مژگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


6. تحلیل اجتماعی- شناختیِ گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


7. مؤلّفه های پسانوگرایی در داستان "یوم قتل الزعیم" اثر نجیب محفوظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


8. تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور


9. أنماط سردیّة الزمن فی شعر محمّد عفیفی مطر؛ قصیدة "خطوات مقتلعة" نموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی


10. کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در سروده‌های سهراب سپهری و خلیل‌حاوی (بر اساس نظریة معناشناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

شهریار باقرآبادی؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


11. نشانه شناسی شعر امل دنقل( مطالعه موردی قصیده العشاء الأخیر).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عزت ملاابراهیمی؛ حسین الیاسی


12. نقش ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر؛ با تأکید بر آیه 35 سوره واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

علی نجفی نژاد؛ اباذر کافی موسوی


13. بازتاب باورهای عامیانه در شعر متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی


14. نگاهی دوباره به کتاب "تاج" جاحظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

وحید سبزیان پور؛ وجیهه سروش


15. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


16. تحلیل گفتمان انتقادیِ بازنمایی ایران در روزنامه «الشرق الأوسط» با تکیه بر الگوی «ون لیوون»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

زینب قاسمی اصل؛ شهریار نیازی


17. بینامتنیّت واژگانی و شخصیّتی رائیّه ابن عرندس با قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

علی شیخ الرئیس؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


18. المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سیرجی ایزنشتاین (روایة إعجام نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری