دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. خوانش پسااستعماری ثلاثیة الجزائر (الدار الکبیرة، الحریق و النّول) اثر محمد دیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.277064.612039

کمال باغجری


2. بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل(مطالعۀ موردی قصیدۀ مقابلةخاصة مع ابن نوح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.262952.611949

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ کلثوم صدیقی


3. تحلیل گفتمان نامة دهم نهج‫ البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.257787.611906

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ عبدالحسین ذکایی


4. تحلیل روان‌شناسانه‌ی رمان النهایات عبدالرحمن منیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.257558.611904

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی؛ یدالله زرگر


5. تحلیل نقش تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانة یعقوب شارونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.279670.612055

مژگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


6. تحلیل اجتماعی- شناختیِ گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.275833.612031

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


7. مؤلّفه های پسانوگرایی در داستان "یوم قتل الزعیم" اثر نجیب محفوظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.275786.612030

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


8. تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.266412.611974

سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور


9. أنماط سردیّة الزمن فی شعر محمّد عفیفی مطر؛ قصیدة "خطوات مقتلعة" نموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.254687.611878

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی


10. کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در سروده‌های سهراب سپهری و خلیل‌حاوی (بر اساس نظریة معناشناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.242402.611791

شهریار باقرآبادی؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


11. نشانه شناسی شعر امل دنقل( مطالعه موردی قصیده العشاء الأخیر).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.242075.611788

عزت ملاابراهیمی؛ حسین الیاسی


12. نقش ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر؛ با تأکید بر آیه 35 سوره واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.234020.611727

علی نجفی نژاد؛ اباذر کافی موسوی


13. بازتاب باورهای عامیانه در شعر متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.233517.611721

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی


14. نگاهی دوباره به کتاب "تاج" جاحظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.229287.611675

وحید سبزیان پور؛ وجیهه سروش


15. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


16. تحلیل گفتمان انتقادیِ بازنمایی ایران در روزنامه «الشرق الأوسط» با تکیه بر الگوی «ون لیوون»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

10.22059/jalit.2019.231455.611696

زینب قاسمی اصل؛ شهریار نیازی


17. بینامتنیّت واژگانی و شخصیّتی رائیّه ابن عرندس با قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22059/jalit.2020.245409.611812

علی شیخ الرئیس؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


18. المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سیرجی ایزنشتاین (روایة إعجام نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22059/jalit.2020.286842.612123

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


19. آلیات الربط السینمائی فی دیوان "وَشْمُ عَقَارِب" لورود الموسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.294166.612153

زینب دریانورد؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


20. الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة "عذاب الحلاج" لعبدالوهاب البیاتی أنموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.282934.612090

علی باقر طاهری نیا؛ مریم علی یاری؛ مریم فولادی


21. همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطوره یونانی اولیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.277019.612038

علی نجفی ایوکی؛ بهرعلی رضایی


22. مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.263664.611956

مهدی شاهرخ؛ حمیده فقیه عبداللهی


23. واکاوی معنا شناسی در زمانی واژه یقین قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2018.222854.611612

هاله بادینده؛ حامد صدقی؛ سید ابراهیم دیباجی


24. بررسی زبان شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2018.220431.611587

مهدی پورآذر


25. دراسة فی الأسلوب الأدبی للشاعرالقروی ( «الوطنیات» نموذجاً )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.129172.611302

جواد گرجامی؛ عادل آزاددل؛ معصومه شبستری


26. بررسی تطبیقی اسطوره‌ی «زردشت» در شعر شاعران فارس و عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2020.141126.611404

محمدحسن امرائی


27. بررسی تطبیقی اغراض مدح در شعر انوری و متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22059/jalit.2020.207841.611471

امیرعباس عزیزی فر؛ مجید محمدی