دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


2. نشانه شناسی لایه ای مکان در نمایشنامه "خارج السرب"محمد الماغوط با نگاهی به نظریة "فرزان سجودی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jalit.2020.289866.612135

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


3. نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


4. خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.306886.612240

کمال باغجری؛ یدالله ملایری؛ نسرین رنجبران


5. نشانه‌شناسی الفاظ دلالت‌کننده بر مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.308779.612263

ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری


6. نقد و بررسی نسخه خطی «زبدة الإعراب» تألیف عبدالله بن محمد عالم ناشناخته قرن دوازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22059/jalit.2021.311326.612289

فائزه صفائیه؛ عبدالحسین فقهی؛ مسعود فکری


7. خوانش پسا استعماری رمان قطعة من أوروبّا اثر رضوی عاشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313669.612320

میلاد درویشی؛ سید عدنان اشکوری؛ عبداله حسینی


8. فرایند "فرا روایت" در رمان "عین الفرس"، از میلودی شغموم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313467.612307

شهرام دلشاد؛ جعفر طهماسبی


9. واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان بررسی موردی رمان "الخطایا الشائعة"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.303388.612230

فاطمه اکبری زاده؛ رقیه رستم پور


10. احساس رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.296336.612172

خداداد بحری


11. مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.300871.612195

حسین طرفی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد


13. بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


14. سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان «شیکاگو» اثر علاء الأسوانی بر اساس نظریه فرهنگ‌پذیری جان بری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.317476.612344

نسرین کاظم زاده؛ مصطفی مهدوی آراء؛ مالک عبدی


15. نشانه‌شناسی عنوان در شعر محمّد حلمی الریشه مطالعة موردی: (لاتعطنی تفاحة أخری، رسالة إلی کلیم الله، أبابیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.320023.612368

مجید محمدی؛ ناهید پیشگام


16. بازنمایی خشونت در رمان «علی مائدة داعش» با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.319022.612358

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد


17. خوانش جامعه‌شناختی رمان «شرفة العار» با تکیه بر «سرمایه و منش» کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.319016.612357

محمدنبی احمدی؛ ادریس محمدی


18. جلوه‌های تمایز در رمان «اللَّص وَ الکِلاب» بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.317112.612340

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند؛ سکینه حیدرپور مرند


19. پیوستار نمادپردازی آوایی در شعر نزار قبانی ( با رویکردی به نظریه هینتون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.315419.612322

شهلا شکیبایی فر؛ روح الله صیادی نژاد


20. تعامل تصویرسازه های پویا و ایستا در پویایی تصاویر امروالقیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.313541.612309

علی اکبر فراتی؛ زهره نورائی نیا


21. قصیده «نهج البرده» احمد شوقی در آیینه‌ی آرای نقدی، بلاغی محمود بستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

10.22059/jalit.2021.309395.612271

ابوالفضل رضایی؛ فاطمه رئیس میرزایی


22. تحلیل شخصیّت اصلی رمان «أیّام معه» اثر کولیت خوری (بر اساس نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22059/jalit.2021.318421.612354

پیمان صالحی؛ کلثوم باقری


23. واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان«عراقیّ فی باریس» از صموئیل شمعون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22059/jalit.2021.317482.612345

زهرا حقایقی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


24. بررسی کهن الگوی«حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریه پیرسون -کی مار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22059/jalit.2021.316086.612338

علی اسودی؛ زهرا ایزدی


25. بررسی و تحلیل رمان«أَقُودکَ إلی غَیری» از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22059/jalit.2021.321344.612373

عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ امیر فرهنگ دوست