دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. خوانش پسااستعماری ثلاثیة الجزائر (الدار الکبیرة، الحریق و النّول) اثر محمد دیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

کمال باغجری


2. تراگونگی محتوای رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی در تطبیق با فرانکنشتاین مری شلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

صدیقه حسینی؛ مهین حاجی زاده؛ حمید ولی زاده


3. بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل(مطالعۀ موردی قصیدۀ مقابلةخاصة مع ابن نوح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ کلثوم صدیقی


4. تحلیل گفتمان نامة دهم نهج‫ البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ عبدالحسین ذکایی


5. تحلیل روان‌شناسانه‌ی رمان النهایات عبدالرحمن منیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی؛ یدالله زرگر


6. بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی (با تکیه بر کتاب نسخه خطی «شرح المفصّل»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

دانا طالب پور؛ محمدحسن فوادیان


7. تحلیل نقش تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانة یعقوب شارونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

مژگان بیات کشکولی؛ علی اصغر حبیبی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


8. تحلیل اجتماعی- شناختیِ گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


9. مؤلّفه های پسانوگرایی در داستان "یوم قتل الزعیم" اثر نجیب محفوظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


10. تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور


11. مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی (مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، باذنجانه الزرقاء و بروکلین هایتس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

الهام مریمی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


12. أنماط سردیّة الزمن فی شعر محمّد عفیفی مطر؛ قصیدة "خطوات مقتلعة" نموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی


13. کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در سروده‌های سهراب سپهری و خلیل‌حاوی (بر اساس نظریة معناشناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

شهریار باقرآبادی؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


14. نشانه شناسی شعر امل دنقل( مطالعه موردی قصیده العشاء الأخیر).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حسین الیاسی؛ عزت ملاابراهیمی


15. نشانگرهای جنسیتی در رمان أعشَقُنی و پرندة من بر مبنای الگوی رابین لیکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


16. نقش ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر؛ با تأکید بر آیه 35 سوره واقعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

علی نجفی نژاد؛ اباذر کافی موسوی


17. بازتاب باورهای عامیانه در شعر متنبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی


18. نگاهی دوباره به کتاب "تاج" جاحظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

وحید سبزیان پور؛ وجیهه سروش


19. کنگاشی در شکوفایی فنّ پیامبرستایی در دورۀ ممالیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

مهدی شاهرخ؛ مصطفی کمالجو


20. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


21. تحلیل گفتمان انتقادیِ بازنمایی ایران در روزنامه «الشرق الأوسط» با تکیه بر الگوی «ون لیوون»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

زینب قاسمی اصل؛ شهریار نیازی


22. نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی