نمایه نویسندگان

آ

 • آزاددل، عادل ظاهرة الحزن الرومانسی فی أشعار الشعراء الرواد العراقیین للشعر الحر بدر شاکر السیاب، نازک الملائکة، عبدالوهاب البیاتی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 135-176]
 • آقاگل¬زاده، فردوس زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 83-112]

ا

 • احمدی ملایری، یدالله صورة‌الآخر العربی/الفارسی فی الروایتین الفارسیة والعربیة: أحمد محمود وعبدالرحمن منیف نموذجاً [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 363-386]
 • اسماعیلی طاهری، احسان ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 83-98]
 • افخمی عقدا، رضا نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دورۀ جاهلی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 247-280]
 • افضلی، زهرا بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان«الطریق الطویل» اثر نجیب‌الکیلانی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 55-82]
 • امانی، رضا کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • امیری، جهانگیر آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-24]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 113-134]
 • اناری بزچلوئی، ابراهیم نشانه‌شناسی قصیدة‌ «سفر أیوب» بدر شاکر السیاب [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 157-180]

ب

 • بازیار، رسول تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 99-118]
 • به¬رقم، نعمت¬اله سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 307-332]

پ

 • پیرانی¬شال، علی پیدایش شعر آزاد عربی و ویژگی‌های آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 51-62]
 • پروینی، خلیل زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 83-112]
 • پورمداح اردکانی، حسین التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]

ح

 • حبیبی، علی¬اصغر تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 85-114]
 • حسینی، محمد باقر نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل‌احمد [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 281-306]

خ

د

 • دزفولی، محمد تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 99-118]

ر

 • رجائی، نجمه تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 85-114]
 • رجبی، فرهاد مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 185-206]
 • رحماندوست، مجتبی نهضت معجم‌نویسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 181-200]
 • رسولی، حجت تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 63-82]
 • رضایی هفتادُر، غلامعباس بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 29-50]
 • روشنفکر، کبری زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 83-112]

ز

 • زارع، ناصر متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر [دوره 3، شماره 1، 1390]

س

 • سید قاسم‌، لیلا مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 201-224]

ش

 • شبستری، معصومه البناء الفنّی فی‌خماسیّة «مدن الملح» الروائیة لعبدالرحمن منیف [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]

ص

 • صیادانی، علی تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 99-118]
 • صیادی¬نژاد، روح¬اله بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-22]
 • صاعدی، احمدرضا البناء الفنّی فی‌خماسیّة «مدن الملح» الروائیة لعبدالرحمن منیف [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]

ط

 • طهماسبی، زهرا بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیرة اهل بیت (ع) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 23-54]
 • طهماسبی، عدنان متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر [دوره 3، شماره 1، 1390]

ف

 • فراهانی، سمیرا نشانه‌شناسی قصیدة‌ «سفر أیوب» بدر شاکر السیاب [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 157-180]
 • فضیلت، محمود نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 199-216]
 • فقهی، عبدالحسین نگاهی به سیر تدوین معاجم عربی به فارسی و معرفی خلاصة‌اللغات جنابَذی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 333-362]
 • فؤادیان، محمدحسن هاشمیّات، جهادی از جنس قلم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 225-246]

ق

 • قادری، فاطمه فلسطیـن در شعـر معاصـر الجزایـر [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 165-184]
 • قائمی، مرتضی بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیرة اهل بیت (ع) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 23-54]

ک

 • کوچیان، الهام بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-22]

گ

 • گرجامی، جواد بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 29-50]
 • گلی، حسین أثـر أبی‌العلاء المعرّی فی الشعر العربی المعاصر [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 25-46]
 • گنجی، نرگس سیمای انسان در داستان‌های سمیره عزّام [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 207-222]
 • گودرزی لمراسکی، حسن مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 135-156]

م

 • محمدی، مجید هاشمیّات، جهادی از جنس قلم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 225-246]
 • محمودی، ابوبکر مقایسة تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 113-134]
 • مرامی، جلال کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • میرحاجی، حمیدرضا کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • ملا ابراهیمی، عزت ملامح الشعر الفلسطینی المعاصر بعد الاحتلال [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 119-136]
 • مهتدی، حسین نگاهی به سیر تدوین معاجم عربی به فارسی و معرفی خلاصة‌اللغات جنابَذی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 333-362]

ن

 • نیازی، شهریار أثـر أبی‌العلاء المعرّی فی الشعر العربی المعاصر [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 25-46]
 • نجفی ایوکی، علی درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 115-134]
 • نظری، علیرضا زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 83-112]
 • نوح ‌پیشه‌، حمیده‌ مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 201-224]

ه